El Palauet-Casal
de Ca Robuste

Ca Robusté és un edifici del centre històric de Valls (C/Carnisseria 23) protegit com a Bé Cultural d’Interès Local, de tres plantes i celler soterrani (965m2), i pati interior (300m2), que ha estat restaurat per la cooperativa d’habitatges La Titaranya, combinant els usos habitacionals amb altres usos patrimonials, culturals, socials i econòmics

Valors històrics
i patrimonials únics

Orígens medievals

Els seus orígens medievals se situen al s. XIII, quan diverses famílies benestants la converteixen en un palauet gòtic del qual en conservem dos elements patrimonials principals: 4 arcs gòtics apuntats als baixos (finals s. XIII- inicis s. XIV) i el sostre de la planta noble decorat amb guixeries gòtico-renaixentistes (finals s. XIV- inicis XV). Aquestes guixeres representen un cas únic a Catalunya per la seva antiguitat, superfície (uns 150 m2) i estil. Consta de 4 variacions d’un mateix motiu ornamental d’origen àrab, en forma de molinet. També es conserven les mitgeres medievals de tàpia.

esquema guixeries ca robusté - 2
A l'esquerre, el molinet en la seva forma més bàsica; a la dreta, mostrant una aparença ,és evolucionada, amb la incorporació de formes més complexes (elaboració pròpia).

Joan Robusté

Joan Robusté adquireix l’immoble entre el 1495 i el 1505, quan segurament n’encarrega les guixeries. El fet que els Robusté fossin una família jueva convertida i que la tècnica del guix i els seus artesans provinguessin del món àrab/ mudèjar, ens remet a la Catalunya de les tres cultures monoteistes. Just davant de Ca Robusté contemplem encara els arcs gòtics de l’antiga carnisseria de Valls, que comptava amb taules diferenciades per a cadascuna de les tres religions i comunitats, abans de l’expulsió de jueus i mudèjars.

Centre productiu vinícola i magatzem agrícola,

Fins ben entrat el s. XX fou habitada per la mateixa família de terratinents agraris dels Robusté, que li atorgà l’estructura típica d’habitatge – local comercial, i l’adaptà com a centre productiu vinícola i magatzem agrícola, amb la construcció d’un celler soterrat i golfes. Com a Casal agrícola i comercial no perdé el seu caràcter benestant, com demostra la façana del s. XIX, però es dugueren múltiples i importants reformes que van alterar els seus orígens medievals.

El celler de Ca Robusté és un exemple del gran auge vinícola que experimentà el Camp de Tarragona al s. XVIII, impulsat pel comerç americà. Per tot Valls s’excavaren cellers sota les cases, es multiplicaren alambins d’aiguardent i s’amplià el cultiu vinícola. L’especialització del vi va portar la fam i la misèria al camp un cop el mercat internacional canvià cap al millorat producte francès; els excedents d’aquell comerç no arribaren a la pagesia i es quedà a mans de propietaris i comerciants que no invertiren en millores tecnològiques.

Ca Robusté, testimoni d'un temps

El Palauet-Casal de Ca Robusté és un testimoni de com viuen al llarg dels segles les classes socials benestants i dominants de Valls. L’edifici s’adapta i serveix a aquests interessos, com reflecteixen diversos elements apareguts durant la reforma i documentats en l’informe històrico-arqueològic. L’anomenada “habitació del Bisbe” hostatjava aquesta figura eclesial en les seves visites a Valls, i “l’amagatall del Bisbe” era una petita estança oculta darrera una falsa estanteria de fusta, amb funció d’amagatall. Els múltiples episodis de revoltes i bullangues populars van empènyer els Robusté a habilitar un passadís secret soterrani que els duia directament fora de muralles i del qual conservem traces

La decadència dels Robusté coincideix amb la crisi de la fil·loxera i l’auge del cooperativisme agrari català, que s’inicia el 1888 precisament amb el Sindicat Agrícola de Valls. El cooperativisme allibera els pagesos del control de les grans famílies terratinents i comerciants i esdevé dominant durant gairebé un segle, articulant la vida de la població rural a tots els nivells (econòmic, cultural, formatiu, consum, polític i social).

El Palauet-Casal de Ca Robusté és un testimoni de com viuen al llarg dels segles les classes socials benestants i dominants de Valls.

Passat i present de
Ca Robusté