El nou projecte cooperatiu

A partir del 2019 Ca Robusté ha passat a mans d’un nou cooperativisme local que en gestiona els recursos: 7 habitatges HPO (La Titaranya SCCL), oficines (L’Economat SCCL), botiga agroecològica (Grup de Consum La Bajoca), local social (Casal Popular La Turba i altres entitats), visites guiades (Camins Km0 SCCL). La Titaranya crea una comunitat energètica que abasteix les seves sòcies de consum, entre les quals cooperatives de treball i associacions culturals.

Ca Robusté ha esdevingut
l'epicentre del nou cooperativisme local.

Sòl comunitari

Si bé la gestió i titularitat de l’edifici és de La Titaranya, els propietaris en són l’Associació Cultural l’Aleta, la cooperativa de serveis bancaris Coop57 i la Fundació La Dinamo. Amb aquest model de “Sòl comunitari” (l’equivalent al Community Land Trust al món anglosaxó) es garanteix que aquests recursos no es puguin vendre i tornin al lliure mercat, i que estiguin gestionats de forma comunitària, al servei dels interessos de la comunitat.

Nous reptes i horitzons

A partir de Ca Robusté, La Titaranya té el repte de rehabilitar els immobles del C/Metges 14, 16 i 18, que ja són de la mateixa propietat i que actualment gestiona el Casal Popular La Turba. Aquesta segona fase sumarà a La Titaranya una vintena més d’habitatges, diversos locals socials i obrirà un nou carrer d’accés al pati central que unirà el C/dels Metges amb el C/Carnisseria, creant uns 600m2 de nou espai públic de gestió comunitària.

Es garanteix que aquests recursos no es puguin vendre i tornin al lliure mercat, i que estiguin gestionats de forma comunitària