La restauració

La rehabilitació i restauració de Ca Robusté s’ha dut a terme entre el novembre del 2021 i el juny del 2023 i ha anat a càrrec d’Eixam Arquitectures SCCL i L’Aparador Arquitectes. Després d’enderrocar bona part de l’edifici existent a causa del seu estat, s’ha fonamentat tot l’edifici i construït una nova estructura metàl·lica que el sosté; també s’ha hagut de construir el cos d’escala i ascensor, un pati de llums, així com els trispols i tancaments que substitueixen els enderrocats.

S’ha fonamentat tot l’edifici i construït una nova estructura metàl·lica que el sosté.

El procés de rehabilitació

S’han eliminat estructures afegides del període de casal agrícola com un entresol que dividia longitudinalment els baixos i partia els arcs gòtics, i un terraplè que ocupava el pati interior, ocultant la façana posterior i un dels arcs. S’han reconstruït els arcs malmesos i restaurat les guixeres. S’ha realitzat un total de 6 campanyes arqueològiques.

Suport a l'obra

La inversió d’obra ha estat d’1’6M€ i ha comptat amb el suport del Departament de Cultura, Departament de Treball i Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Valls, la Diputació de Tarragona i aportacions individuals i d’entitats privades com La Dinamo Fundació, la Fundació Coop57, i Casals i Ateneus dels Països Catalans.

La inversió d’obra ha estat d’1’6M€ i ha comptat amb el suport d'administracins, fundacions i entitats socials