Emissió de títols participatius de La Titaranya SCCL

Ara pots garantir un futur pel Centre Històric de Valls

La Titaranya és una cooperativa sense ànim de lucre d’habitatge i consum que ha restaurat l’immoble patrimonial Ca Robusté de Valls, amb 7 habitatges de protecció oficial i 3 locals per a entitats culturals i d’economia social. En una segona fase rehabilitarà 3 immobles més al C/dels Metges, amb una quinzena més d’habitatges i locals socials als baixos, i una nova plaça i carrer que unirà els carrers Carnisseria i Metges.

Aquest patrimoni és propietat de l’Associació Cultural l’Aleta, la cooperativa de serveis financers Coop57 SCCL i La Dinamo Fundació, i l’han cedit a La Titaranya SCCL per garantir-ne un ús i gestió comunitària i social. La Titaranya és la impulsora d’altres projectes d’interès general al municipi com La Comunalitat de Valls i està estudiant la creació d’una comunitat energètica local.

El cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús que promouen aquestes entitats pretén garantir el dret a l’habitatge recuperant el seu valor d’ús posant l’èmfasi en el fet social d’habitar-lo, en comptes de ser considerat un bé de consum i al servei de les lleis del mercat o de processos especulatius.

Les promocions de La Titaranya garanteixen la vida del Centre Històric de Valls a llarg termini, les generacions de sòcies que hi viuran generaran excedents que la cooperativa reinvertirà constantment en l’accés a l’habitatge des d’un interès comunitari i no especulatiu.

COM ES FINANÇA EL PROJECTE?

La primera promoció de Ca Robusté té un cost de 2,4 milions d’euros, que es finança a partir de les aportacions al capital social de les seves sòcies, donacions, subvencions públiques i uns préstecs concedits per Coop57, SCCL i La Dinamo. El finançament s’articula al marge del sistema financer convencional, implicant a les persones usuàries, les finances ètiques i el conjunt de la societat i el teixit social.

Ara que s’apropa el final de l’obra (juliol 2023), La Titaranya necessita tresoreria per aguantar els pagaments pendents dels ajuts públics que tardaran encara més d’un any. És per això que llança la següent emissió de Títols Participatius remunerats, que pot garantir gràcies al cobrament de les quotes dels seus socis habitants i dels ajuts públics concedits.

CONDICIONS DE L’EMISSIÓ DE TÍTOLS PARTICIPATIUS

Tipus

1)           Emissió de 210 títols participatius a 2 anys, per valor de 1.000€ cadascun

Remuneració del 1,5%

Termini de subscripció: 2 anys

Retorn complet al final del 2n any

Cobrament d’interessos anual

2)           Emissió de 45 títols participatius a 10 anys, per valor de 1.000€ cadascun

Remuneració del 2%.

Termini de subscripció: 10 anys

Carència de 5 anys i retorn progressiu entre el 6è i el 10è any

Cobrament d’interessos anual

3)           Emissió de 45 títols participatius a 10 anys per valor de 1.000€ cadascun

Remuneració al 2,25%.

Termini de subscripció: 10 anys

Retorn complet al final del 10è any.

Cobrament d’interessos anual.

Calendari campanya d’emissió

Es podran adquirir títols participatius des del 15 de maig fins el 30 de juny de 2023.

Devolució anticipada

Es contempla la possibilitat de sol·licitar anticipadament el retorn del capital subscrit. Comportarà la pèrdua de la remuneració generada durant l’any en curs.

Coordinació i gestió

La coordinació i gestió dels títols participatius anirà a càrrec de L’Economat SCCL. Per a la seva adquisició, poseu-vos en contacte amb:

C/Abat Llort 22, baixos (Valls), de dilluns a divendres de 9 a 14h i de 16h a 18h

jordi@leconomatdelcamp.coop

654 32 50 30

Leave a Reply