S’inicien les obres del projecte d’habitatge cooperatiu La Titaranya

El passat dissabte 27 de novembre es va donar inici a les obres de la primera promoció d’habitatges i locals socials de La Titaranya, amb la rehabilitació patrimonial del BCIL Ca Robusté, i emmarcat en l’estratègia d’intervenció i dinamització del casc antic de Valls.

El projecte va néixer impulsat pel Casal Popular La Turba, i persegueix la revitalització de l’entorn a través de la construcció d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, qualificat com a habitatge de protecció oficial (HPO) i la generació d’espais d’ús social i comunitari oberts al barri i al teixit associatiu, cultural i cooperatiu del municipi. A més La Titaranya incorpora en el seu projecte entitats del Pol Cooperatiu de Valls com el Grup de Consum La Bajoca, les cooperatives de treball l’Economat i Camins Km0, entitats culturals com Llumull Accions Audiovisuals, L’Espardenya i El Bou de Valls, o la Federació de la CGT de l’Alt Camp i la Conca.


La proposta de sòl comunitari en fórmula de tinença comunitària i compartida ha esdevingut una peça clau del projecte. Es tracta de la integració de diverses finques què van ser adquirides per part de tres entitats -l’Associació Cultural l’Aleta, la cooperativa de serveis financers Coop57 i La Dinamo- que estan cedides en dret de superfície a la cooperativa. La tinença compartida ha de permetre el manteniment de la propietat col·lectiva i l’ús social dels espais i habitatges al llarg del temps. L’objectiu és desmercantilitzar i socialitzar patrimoni amb un alt contingut social mitjançant l’adquisició en propietat i administració de sòl en benefici de la comunitat i d’entitats d’economia social i solidària, perquè aquest no torni a mans privades en un futur.

La viabilitat econòmica del projecte és sempre un dels desafiaments més grans que tenen els projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. En el cas de la Titaranya s’ha fet un treball molt important per a la consecució de fons i ajudes que permeten comptar amb fons addicionals per a dur a terme el projecte. Entre les ajudes que s’han aconseguit, es compta amb les següents: ajut FEDER de 500.000 euros per a la rehabilitació patrimonial de Ca Robusté; 200.000€ de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per a la rehabilitació patrimonial del mateix edifici; un Projecte Singular de la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives. També s’està treballant amb l’Ajuntament de Valls per a establir una col·laboració en el projecte. La Titaranya ha guanyat el premi ‘Transformative Action’ del Comitè Europeu de les Regions, el primer premi de la categoria social dels Premis Emprèn 2019 de la Diputació de Tarragona i un
ajut de 4250 euros del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a través del seu programa de cooperació local, per a l’adequació de locals comunitaris.
El projecte arquitectònic, realitzat pels estudis Eixam Arquitectura i L’Aparador, planteja dues fases: la primera és la rehabilitació patrimonial de l’edifici Ca Robusté, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local, al c/ Carnisseria 23. El projecte incorporarà un nou passatge que donarà accés al pati interior d’illa, un espai obert de més de 300m2. Aquesta primera fase posarà en funcionament un local d’usos polivalents obert al barri, una botiga agroecològica, un espai de treball cooperatiu, i set habitatges en cessió d’ús de protecció oficial, amb espais d’ús comunitari de les pròpies persones habitants.
La segona fase és la rehabilitació de “Ca l’Alemany”, situat al carrer dels Metges, que de moment s’ha adequat gràcies a un ajut de 9.569 euros de l’OSIC per a equipaments culturals i que acull l’activitat del Casal Popular La Turba, El Bou de Valls i altres entitats culturals.
La Titaranya ha comptat amb l’acompanyament a la promoció per part de La Dinamo i l’Economat. El finançament del projecte s’ha fet a través d’un préstec sindicat entre Coop57 i La Dinamo. El préstec concedit finança la primera fase del projecte i té un import de 500.000 euros (400.000 euros per part de Coop57 i 100.000 euros per part de la Dinamo), amb un termini de 25 anys i dos anys de carència mentre s’executen les obres de rehabilitació.
El projecte també ha rebut els suport diversos Casals i Ateneus dels Països Catalans, i persones a títol individual, a través de la campanya de mecenatge activa al web de La Titaranya.

Leave a Reply