El projecte

/ EL PROJECTE

Habitatge assequible, vida digna

Les sòcies que en formem part busquem solucionar les nostres necessitats habitacionals de forma assequible, garantint una estabilitat permanent i creant una comunitat solidària entre les veïnes. El format cooperatiu ens ha de permetre fer front a les diferents necessitats canviants que ens trobarem al llarg de la vida, tant d’espai necessari com de serveis per a una vida digna.

La Titaranya és una cooperativa d’habitatges i locals en cessió d’ús al cor del Barri Antic de Valls.

Vídeo de presentació de la Titaranya ( 2 minuts)

Socis Col·laboradors

La Cooperativa pot tenir sòcies col·laboradores, que poden ser persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que col·laborin en la consecució de l’objecte i les finalitats de la Cooperativa.

Les sòcies col·laboradores poden fer aportacions retornables al capital social de la cooperativa, amb o sense remuneració i durant un temps determinat, segons s’acordi en cada cas. Tenen dret a veu i vot a l’assemblea de la cooperativa.

Per fer-se sòcia col·laboradora cal sol·licitar-ho a la cooperativa i que sigui aprovat per l’assemblea

Consum de productes i serveis

La Titaranya és una cooperativa integral, és a dir que conté diferents tipologies de cooperatives, en el seu cas d’habitatge i consum. Això és així per permetre que els habitants de la cooperativa puguin dotar-se de serveis compartits al llarg de les seves vides, com ara atenció a domicili, servei de neteja, internet i llum, etc.

D’aquesta manera La Titaranya pot actuar també com una cooperativa de consum, realitzant compres conjuntes de productes i serveis per abaratir costos o bé generant nous serveis en funció de les necessitats vitals de les sòcies.

Sol comunitari

A partir del projecte de La Titaranya, la cooperativa de finances ètiques Coop57 ha definit un nou instrument per desmercantilitzar i socialitzar patrimoni amb alt contingut social i mediambiental: el «Sòl Comunitari».

Coop57 ha iniciat aquesta nova línia d’activitat per desmercantilitzar i socialitzar finques amb alt contingut social i/o mediambiental mitjançant l’adquisició en propietat i administració de sòl en benefici de la comunitat i d’entitats d’economia social i solidària. Es tracta de desenvolupar zones rurals autònomes i comunitàries i xarxes de custòdia comunitàries dels barris per protegir-los de processos especulatius o de degradació.

L’objectiu d’aquesta nova línia és desenvolupar experiències pilot que ens permetin demostrar a la pràctica que és possible “treure sòl del mercat”, protegir-lo i destinar-lo a usos socials i comunitaris amb criteris de sostenibilitat.

La Titaranya promourà aquest caràcter comunitari, adaptant-se a les necessitats dels veïns i la societat civil i donant l’oportunitat de participar-hi activament, tant en la seva gestió com en els usos.

Tornar a l’inici
Informació sobre els habitatges
Informació sobre els locals
Com col·laborar amb el projecte?

Instagram, ja ens segueixes?

You currently have access to a subset of Twitter API v2 endpoints and limited v1.1 endpoints (e.g. media post, oauth) only. If you need access to this endpoint, you may need a different access level. You can learn more here: https://developer.twitter.com/en/portal/product

 La Titaranya piula a Twitter!

Oficina d’Atenció de La Titaranya

L’Economat SCCL:

Telèfon 693.818.303 | Abat llort 22 Baixos, Valls

info@latitaranya.coop