Locals Socials

Locals Socials a La Titaranya SCCL

L’actual promoció de La Titaranya al centre històric de Valls tindrà entre 6 i 9 locals, ocupant els baixos dels 2 edificis, tot i que també es preveu que pugui ocupar la primera planta d’un edifici. Hi haurà locals de diferents mides, en funció de les necessitats de les entitats que les ocupin.